Programma
November 1937
PSO Programma's archief

Archief | Programma's 1936-1940 | Biografieën | Toelichtingen | Recensies | PSOverzichtelijk | Reizen
Philips Orkestvereeniging
onder leiding van Jan Düring
met Theo Olof, viool
Programma
Mozart: Ouverture Die Entführung aus dem Serail
Bruch: Vioolconcert Nr. 1 Toelichting
Smetana: De Moldau Toelichting
Bizet: Arlésienne Suite Nr. 2
Uitvoeringen:
zaterdag 13 nov 1937, Eindhoven, Philips Schouwburg Recensie

Philips Koerier (?)

Concert Philips’ Symphonie Orkest


Door W.J.W.

Op Zaterdag, 13 November j.1. vond in het Philips' Ontspanningsgebouw weer een concert van het Philips' Symphonie Orkest plaats en wel voor een zeer goed bezette zaal.

Dit concert kan m.i. als een van de beste, welke tot dusver door het orkest onder zijn voortreffelijken leider, Düring, gegeven werd, beschouwd worden.

Begonnen werd met de uitvoering van de Ouverture voor "Die Entführung aus dem Serail" van Mozart, waarvan het middendeel belangrijk langzamer genomen werd dan men gewend is te hooren, hetgeen niet geheel in overeenstemming is met de sfeer van dit werk.

De jeugdige solist Theo Olof speelde het eerste concert van Max Bruch (het tweede wordt zelden of nooit gespeeld, merkwaardig genoeg, omdat dit ook zeer de moeite waard is). Olof speelde het concert met kwaliteiten, die niet onder doen voor die van de meest beroemde rijpe kunstenaars, technisch practisch feilloos en krachtig en met de warmte, zooals dit werk vereischt.

De begeleiding was, op enkele onzuiverheden na, voor een dilettanten-orkest zeer goed te noemen.

De solist oogstte grooten bijval, waarin hij terecht orkest en dirigent liet deelen.

Na de pauze speelde het orkest Vltava van Smetana, een werk, dat aan een dilettantenorkest zeer zware eischen stelt, zoodat het als een groote prestatie van dirigent en orkest te beschouwen is, dat dit werk op een zoo loffelijke wijze uitgevoerd kon worden. Overigens had ook mer een versnelling van het tempo het geheel slechts ten goede kunnen komen.

Als slot werd de tweede Arlesienne Suite van Bizet gegeven, waarin de eerste fluitist, de heer v. d. Bout, een zeer fraaie vertolking van de solo-partij in het derde deel, uitstekend begeleid door de harpiste Mevrouw Sack, wist te geven.

Zooals gezegd, was de totaal-indruk van het concert zeer gunstig. Men kreeg opnieuw de overtuiging, dat de kwaliteiten van het orkest zich in steeds stijgende lijn bewegen.

Het is zeer verheugend, dat de groote opkomst van het Eindhovensche publiek een duidelijk bewijs vormt voor de waardeering, die orkest en dirigent genieten.


Programma's  Solisten
Recensies  Toelichtingen
PSO Home © 2004 VHV Media Groep | Philips Symfonie Orkest, Eindhoven.