Toelichtingen
von Weber - Ouverture Freischütz
PSO Toelichtingen archief
Archief | Programma's | Biografieën | Toelichtingen | Recensies | PSOverzichtelijk | Reizen
Uitgevoerd:
Maart 1941
April/Mei 1941
December 1955
Januari 1989
Juni 2004

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Ouverture Der Freischütz (1821)

Met zijn opera Der Freischütz luidt Carl Maria von Weber een nieuwe periode in de geschiedenis van het Duitse muziekdrama in. Niet alleen breekt Weber met de traditionele plots die draaiden om intriges en persoonsverwisselingen, ook legt hij met Der Freischütz de basis voor de latere dramatische ‘Singspiele’ van Richard Wagner.

Met deze eerste opera uit de Romantiek richt Weber zich krachtig en direct tot de ziel van het Duitse volk. Het libretto is gebaseerd op een korte volkslegende waarin magie en bovennatuurlijke en religieuze thema’s een rol spelen: in ruil voor de menselijke ziel, levert de duivelse geest van het woud magische kogels die elk doel kunnen vernietigen.

De ouverture Der Freischütz is een briljante samenvatting van de opera. Met behulp van de melodieën uit de opera blikt Weber in zijn ouverture vooruit en werpt hij een licht op de afloop. De rust van het woud, de jagers, de kwade woudduivel, de doorbrekende zon, het onheil. Maar uiteindelijk overwint de liefde de boze machten.Programma's  Solisten
Recensies  Toelichtingen
door Geertje Kramer
PSO Home © 2004 VHV Media Groep | Philips Symfonie Orkest, Eindhoven.