Programma
April/Mei 1941
PSO Programma's archief

Archief | Programma's 1941-1945 | Biografieën | Toelichtingen | Recensies | PSOverzichtelijk | Reizen
PSOverzichtelijk 1941: Foto's rondom het concert in Hilversum.
Philips Orkestvereeniging
onder leiding van Hein Jordans
met Theo van de Pas, piano (alleen in Eindhoven)
Programma
Beethoven: Ouverture Egmont
van Weber: Ouverthure Freischutz
Moessorgsky: Nacht op de kale berg
Grieg: Pianoconcert (alleen in Eindhoven)
Grieg: Huldigingsmars (alleen in Hilversum)
Ravel: Pavane pour un infante défunte (alleen in Eindhoven)
Uitvoeringen:
zo 20 april 1941, Eindhoven, Philips Schouwburg
zo 18 mei 1941, Hilversum, Grand Theatre Gooiland Recensie

Gooi- en Eemlander, 19 mei 1941

Muziek: "Concert van de Philips Orkest Vereeniging"

Dat het de kortelings opgericht N.S.F. - personeelsvereeniging niet louter om amusement te doen is, bleek ons gistermiddag in Grand Théatre Gooiland, waar voor haar leden door de Philips Orkest Vereeniging een programma van klassieke muziek werd gegeven. Het was voor zulk een eerste concert goed gezien, om bekende nummers, welke gemakkelijk in het gehoor liggen, te brengen. Zeer te apprecieeren was 't ook, dat een tweetal werken n.l. "Une nuit sur le mont chauve" van M. Moussorgsky, en de Ouverture "Der Freischutz" van C.W. von Weber, welke nogal grillige effecten en stemmingen vertoonen, werden toelicht door een deskundige n.l. den heer Caspar Höweler. Deze toelichtingen waren zoo duidelijk, dat de muziek nadien op den voet gevolgd kon worden terwijl ze veel bijdroegen tot een beter begrip van de compositie.

Tot welk een hoog peil de P.O.V. zich reeds heeft opgewerkt, hebben wij bij dit concert kunnen constateren. Dat het een van de beste amateur-gezelschappen in den lande is, zooals de Höweler zeide, bewees deze eerste kennismaking, die goede indrukken heeft achtergelaten. De dirigent, de heer H. Jordans, leidde het orkest met vast hand; elke intentie werd nauwgezet door het orkest opgevolgd, waardoor elk nummer een gave vertolking kreeg. Behalve de twee reeds genoemde werken stonden nog op het programma de bekende ouverture bij Goethe's "Egmont" van L. v. Beethoven en de huldigingsmarsch van E. Grieg. 't Was een middag, welke den toehoorders veel muzikaal genot heeft verschaft en zeker niet zal nalaten om ernstige pogingen in het werk te stellen om ook onder het N.S.F.- personeel een dergelijk orkest op te richten. Water met hard werken en ernstige studie te bereiken valt, heeft men dezen middag kunnen hooren en zien.


Programma's  Solisten
Recensies  Toelichtingen
© 2005 VHV Media Groep | Philips Symfonie Orkest, Eindhoven.