Programma
Mei 1948
PSO Programma's archief
Archief | Programma's 1946-1950 | Biografieën solisten | Gespeelde werken | Recensies
        Nicolai: Ouverture Die lustigen Weiber von Windsor
        Grieg: Pianoconcert
        Brahms: Symfonie Nr. 2 Toelichting

Otto Glastra van Loon
Th. v.d. Pas

        za 1 mei 1948, Eindhoven Recensie
        zo 2 mei 1948, Eindhoven


Philips Koerier, 8 mei 1948

Philips Orkestvereniging op de goede weg

Wie de verrichtingen van de Philips Orkestvereniging de jaren door heeft gevolgd, zal na de concerten op 1 en 2 Mei -waarvan wij dat op Zaterdag 1 dezer bijwoonden- evenals wij tot de slotsom zijn gekomen, dat dit ensemble intussen tot een cultuurfactor van betekenis in de Philipsgemeenschap is uitgegroeid.

Het ligt voor de hand, dat men bij de beoordeling der prestaties geen maatstaven mag aanleggen als welke ten aanzien van een beroepsorkest kunnen gelden. Maar wanneer de aanvankelijk zich opdringende gedachte aan zelfoverschatting zo gedecideerd als een misplaatste veronderstelling kan worden teruggewezen als ons dit mogelijk bleek na het concert waarmede de Philips Orkestvereniging haar optreden gedurende dit muziekseizoen besloot, dan mag toch zonder enig voorbehoud worden vastgesteld, dat dit uit dilettanten opgebouwde orkest zich in het Eindhovense muziekleven enerzijds en in de Philipsgemeenschap anderzijds een plaats heeft weten te veroveren, die het met recht toekomt.

Voor wie de vergissing mocht begaan in deze toch naar verkeerde maatstaven te oordelen, zal de ouverture "Die lustigen Weiber von Windsor" van O. Nicolai wellicht iets te weinig gemarkeerd hebben geklonken, zal de begeleiding in Griegs Concert in a klein voor piano en orkest misschien niet sluitend genoeg zijn geweest en zal de tweede symphonie (opus 73 in D majeur) van Johannes Brahms hier en daar wat ondoorzichtig en rommelig hebben geschenen.

Wat ons betreft echter durven we zonder angst voor overdrijving te getuigen, dat de Philips Orkestvereniging op de goede weg is en dat zij, op deze weg voortgaande in een dergelijk vol overgave en met ernst en liefde musiceren, door niets er van zal kunnen worden weerhouden om tot meer dan een begrip in ons midden te worden. De volijverige en onvermoeibare dirigent Otto Glastra van Loon mag naar onze overtuiging worden gezien als degene die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Wij geloven dan ook in de geest van de orkestleden en het bestuur te handelen door ons orkest te huldigen in de persoon van zijn artistieke leider, Otto Glastra van Loon.


Programma's  Solisten
Recensies  Toelichtingen
© 1999 VHV Media Groep | Philips Symfonie Orkest, Eindhoven.