Programma
Oktober 1945
PSO Programma's archief
Archief | Programma's 1941-1945 | Biografieën solisten | Gespeelde werken | Recensies
Beethoven: Symfonie Nr. 3, deel 2
Haydn: Symfonie Nr. 101
Beethoven: Ouverture Egmont
Beethoven: Symfonie Nr. 5 Toelichting

Alphons Stallaert

        za 20 okt 1945, Eindhoven Recensie


Eindhovens Dagblad, 21 oktober 1945

Philips' Orkestvereeniging

De Philips' Orkestvereeniging heeft den oorlog overleefd en is er in geslaagd haar vitaliteit te bewaren. Ze heeft een nieuwe dirigent gevonden, die weet wat hij wil en die zijn vak door en door verstaat. Het zal Alph. Stallaert heel wat moeite hebben gekost om de prestaties te laten aansluiten bij de vroegere. Hij is daarin geslaagd, al zouden we enkele dingen anders gewenscht hebben. Het is ten slotte een kwestie van persoonlijken smaak of men het tempo van de Marcia funebre uit Beethoven's Eroica langzamer of vlugger wil nemen: wij hadden het iets sneller gewenscht. En ook de eigenlijke finale van de vijfde voelen we anders aan, maar we kunnen respect hebben voor de wijze waarop Stallaert zijn eigen muzikale overtuiging heeft verdedigd.

Het orkest heeft zich van zijn beste zijde laten hooren. De verhouding tusschen strijkers en blazers was niet aldoor even gelukkig. Haydn's Kloksymphonie werd keurig gespeeld. Niet altijd klonken de passages der strijkers even duidelijk, maar dat zijn de onvermijdelijke tekortkomingen van een dilettantenorkest en ook bij beroepsensembles is dat vaak het geval.

Na de Marcia funebre hoorden we de Egmontouverture en die werd waarlijk overbluffend goed uitgevoerd. We besluiten met den wensch uit te spreken, dat het bestuur maatregelen zal nemen, om vroegere kunstlievende leden bij een volgende gelegenheid in staat te stellen de uitvoering bij te wonen. Velen van hen waren nu buitengesloten. (S.d.V.)


Programma's  Solisten
Recensies  Toelichtingen
© 2000 VHV Media Groep | Philips Symfonie Orkest, Eindhoven.