Toelichtingen
Bernstein - Symfonische Dansen
PSO Toelichtingen archief
Archief | Gespeelde programma's | Biografieën solisten | Gespeelde werken | Recensies
Mei 1965 | Feb/Maart 1991 | Juli 1997 | Jan/Feb 2001 | Thailand Tournee 2001

Leonard Bernstein (1918-1990)

Symfonische Dansen uit de West Side Story

De musical 'West Side Story' van Bernstein is een bewerking van Shakespeare's 'Romeo en Juliet'. Na de proefuitvoering op 19 augustus 1957 te Washington vond de officiële Broadway-première op 26 september van dat jaar plaats. De musical had een belangrijk succes maar de echte doorbraak kwam in 1961, toen de filmversie verscheen. Vooral aan de choreograaf Jerome Robbins, die al sinds 1944 met Bernstein samenwerkte, is het succes van de musical en film te danken. Voor de filmversie herzag Bernstein de partituur grondig waarbij het belangrijkste de verrijking in de instrumentatie was. Uit deze versie stelde Bernstein van de meeste instrumentale en dansgedeelten de suite met symfonische dansen samen. De volgorde van de dansen in de suite is niet dezelfde als in de musicalpartituur. Bernstein heeft bij het bepalen van de volgorde vooral rekening gehouden met de symfonische structuur.

De suite opent met de volledige proloog, gevolgd door een vechtscène. Na het hoogtepunt waarbij een politiefluitje het gewoel onderbreekt, komt de overgang naar "Somewhere" en de processie uit de tweede akte. Hierna springt Bernstein terug naar de eerste akte met "The dance at the Gym" voor de Mambo, de Cha-cha met het bekende "Maria" thema en de ontmoe-tingsscène tussen Tony (Romeo) en Maria (Juliet). Hierna volgt "Cool" dat vervolgens overgaat naar de "Rumble". De symfonische dansen eindigen met het duet tussen Maria en Anita "I have a love" en de oorspronkelijke Epiloog tot slot. De zeer succesvolle dirigent en componist Leonard Bernstein overleed onlangs, op 14 oktober 1990. De wereld heeft aan hem een zeer groot musicus verloren, maar het stoffelijke dat hij nagelaten heeft; zijn composities maar ook zijn ontelbare opnames, zullen er voor zorgen dat hij voor altijd in de gedachten van de mensen zal blijven voortbestaan.Programma's  Solisten
Recensies  Toelichtingen
door Geertje Kramer
© 2000 VHV Media Groep | Philips Symfonie Orkest, Eindhoven.