Programma
Mei 1937
PSO Programma's archief

Archief | Programma's 1936-1940 | Biografieën | Toelichtingen | Recensies | PSOverzichtelijk | Reizen
Philips Orkestvereeniging
onder leiding van Jan Düring
met Theo van de Pas, piano
met Riek van Wijk, sopraan
met To van Dijk, mezzo-sopraan
met Ange Zahn, Alt
Programma
Beethoven: Symfonie Nr. 1
Grieg: Pianoconcert
Liszt: Hongaarse Rhapsodie Nr. 12
Mendelssohn: Midzomernachtsdroom: Ouverture en fragmenten
Uitvoeringen:
woe 12 mei 1937, Eindhoven, Philips Schouwburg Recensie

Philips Koerier (?)

Concert van de Philips’ Orkestvereeniging


Door W.J.W.

Voor een zeer goed bezette zaal heeft het Philips' Symphonie Orkest weer een uitvoering gegeven en het verheugt ons bizonder, er onmiddellijk aan toe te kunnen voegen, dat dit concert een groot succes is gewordell. De uitvoering gaf een duidelijk beeld van den belangrijken vooruitgang van het orkest onder de uitstekende leiding van Düring. Van de concerten, die wij van dit dilettanten-orkest tot dusver gehoord hebben, was deze laatste uitvoering o. i. de beste. In het orkest zelf merkten wij vele nieuwe gezichten op en misten wij verschillende oude en men kan het slechts betreuren, dat er nu weer een splitsing heeft plaatsgevonden en er twee orkesten naast elkaar werken, die samengevoegd, de zeer gewenschte grootere orkestbezetting zouden kunnen verzekeren. Laten we hopen, dat het nog eens zoo ver komt en dat wij in de toekomst een dilettantenorkest voor ons zullen zien met een bezetting, die een ruimere programma-keuze eveneens mogelijk zal maken.

Het concert opende met de eerste Beethoven-Symphonie, waarvan vooral het Allegro con brio en de Finale door frischheid en levendigheid van vertolking uitmuntten. De zuiverheid van de houten blazers liet in het Menuetto te wenschen.

Storend werkte het lange oponthoud tusschen de verschillende deelen met te hard gestem, doch overigens kon men voor de uitvoering van deze minst belangrijke der negen Symphonieen van Beethoven, waarnaar niettemin altijd met veel plezier geluisterd zal worden, niet anders dan lof hebben.

v. d. Pas speelde het piano concert van Grieg correct, doch met een voor dit concert, dat aan de oppervlakte blijft en waaraan de tand des tijds reeds zeer begint te knagen, tekort aan temperament, waardoor het spel vaak te vlak werd. Ditzelfde verschijnsel moest men constateeren bij de twaalfde Rhapsodie van Liszt, welk werk, dat het ook in hoofdzaak van uiterlijkheden moet hebben, beter gespeeld kan worden door een klavierleeuw van den ouden stempel. Zonder spanningen en ontladingen wordt een dergelijke Liszt Rhapsodie te tam.

De Chopin toegift, die mooi, doch in het middendeel een tikje te zakelijk, gespeeld werd, bracht het verlangen, v. d. Pas in de toekomst te hooren met een Chopin-programma, dat hem zonder twijfel beter ligt.

Het pianoconcert werd door het orkest volgzaam en bescheiden begeleid; alleen waren enkele tutti in het tweede deel onzuiver.

During en v. d. Pas werden twee mooie kransen overhandigd.

Na de pauze werden eenige gedeelten uit Mendelsohn's op 25 jarigen leeftijd gecomponeerde, geniale muziek voor Shakespeare's Midsummernightsdream vertolkt. Dat de ouverture, die voor groote beroepsorkesten nog voldoende moeilijkheden medebrengt, op een goed peil door During kon worden uitgevoerd, beteekent voor hem de hoogste lof. Bij een eventueele toekomstige herhaling van dit werk (en dan gaarne met de thans ontbrekende tuba compleet), hopen wij de meestal daarbij uitgevoerde fragmenten Nocturne, Scherzo, Intermezzo en Marsch ook te hooren. Orkest, koor en solisten waren in de na de ouverture uitgevoerde fragmenten zeer te waardeeren.

In totaal dus een voortreffelijke uitvoering, waarover iedereen wel zeer tevreden geweest zal zijn. During en zijn trouwe medewerkers verdienen alleszins, dat Eindhoven door steeds uitverkochte zalen bewijst, hoezeer dit instituut op prijs gesteld wordt en gezien de groote opkomst op dezen avond, gelooven wij in een steeds stijgende waardeering alle vertrouwen te mogen hebben.

Tenslotte spreken wij nog de hoop uit, dat de Philips' Schouwburg werkelijke Concertgebouw-allures zal krijgen, resp. dat ervoor gezorgd zal worden, dat tijdens de uitvoering niemand meer binnen gelaten wordt, ook niet tusschen de deelen van een symphonie of concert.


Programma's  Solisten
Recensies  Toelichtingen
PSO Home © 2004 VHV Media Groep | Philips Symfonie Orkest, Eindhoven.