VHV Online
 VHV Online
Colofon

VHV Online
onafhankelijk vakblad voor de surfende PSO muzikant
De VHV Online is een selectie uit de VHV. De VHV is een twee-maandelijkse uitgave voor leden van het Philips Symfonie Orkest
VHV Media Groep
Redactieteam VHV: Machiel Boneschanscher, Joris Geurts, Geertje Kramer
Fotografie: Martin Lohmeier
PSO internet site: Frits van den Munckhof, Raoul Bonnet
Abonnementen
PSO-leden en invallers zijn automatisch abonnee van de papieren VHV. Verdere distributie wordt gecoördineerd door het PSO-bestuur.
© 1997-2005 VHV Media Groep, Eindhoven.
De VHV Online is een uitgave van de VHV Media groep. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de redactie worden overgenomen, of in publieke kringen worden vertoond. De VHV Online is speciale dank verschuldigd aan Frits van den Munckhof.
Copy graag op flop of via email, anders op papier. Anonieme artikelen worden niet gepubliceerd.

Voorpagina
VHV Online voorpagina
PSO Home © 2005 VHV Media Groep, Eindhoven